Запитання-відповідь

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

1. Які документи необхідні і куди з ними звертатися громадянам для участі в програмі Соціальна ініціатива Президента України - Доступне житло?

Перелік документів, необхідних для укладення договору часткової компенсації процентів, визначений пунктом 9 Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі-Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 343, а саме:

заява про надання часткової компенсації процентів;

копія паспорта;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідка про склад сім'ї;

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);

довідку про перебування на обліку громадян, які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових умов.

Ці документи подаються розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачу бюджетних коштів) та банку.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з Мінрегіоном та Мінфіном. Відповідна інформація буде оприлюднена на офіційному сайті Мінрегіону.

2. У разі якщо банк має бажання прийняти участь у програмі Соціальна ініціатива Президента України - Доступне житло, куди звертатись?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 343 банки, які віднесені до першої та другої групи згідно з розподілом, визначеним Національним банком, письмово повідомляють Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації про готовність долучитись до участі у кредитуванні позичальників за цією програмою.

3. Скільки коштів передбачено в держбюджеті на здешевлення іпотеки?

В Державному бюджеті на 2012 рік передбачене фінансування в обсязі 1 мільярд гривень. Кожна область отримає кошти відповідно до розподілу зробленого головним розпорядником коштів – Мінрегіоном України. Кошти розподілені пропорційно кількості людей, які перебувають на обліку, як потребуючі поліпшення житлових умов.

4. Скільки громадян зможуть скористатися дешевою іпотекою?

За виділені державою кошти може бути надано 30 тисяч пільгових кредитів. З’являється реальна можливість забезпечити житлом понад 40 тисяч людей.

5. Що це дасть країні і громадянам?

Здешевлення іпотеки додатково залучить в будівельну галузь майже 10 мільярдів гривень. Одна гривня, вкладена у будівництво, додає іще шість в суміжних галузях економіки. Одне робоче місце в будівництві дозволяє створити іще шість в суміжних галузях економіки. Тому будівництво – це завжди економічне зростання, розвиток і добробут суспільства.

6. Якої мети прагне досягти держава?

1) Часткове розв’язання житлової проблеми;
2) пожвавлення житлового будівництва шляхом формування платоспроможного попиту;
3) введення в експлуатацію незавершених будівництвом об’єктів, на які забудовники сьогодні не мають коштів.

7. Який загальний принцип отримання нової іпотеки?

Об'єкти житлового будівництва відбирають і контролюють місцеві органи влади. Вони ж частково компенсують громадянину відсоткову ставку платежу за кредитом.

Задіяні банки І та ІІ групи відповідно до критеріїв НБУ. Це – 36 найбільших установ, із найбільше розвиненою мережею місцевих відділень.

Громадянину необхідно: звернутися в один з 36 банків і подати мінімально необхідний набір документів.

Громадянин:

обирає конкретну квартиру в конкретному будинку (відібраному міжвідомчою комісією при Мінрегіоні згідно з пропозиціями місцевих держадміністрацій);

підписує три договори: один на іпотечний кредит (учасник програми, банк), другий — на виплату компенсації (учасник програми, банк, місцева державна адміністрація), третій – на отримання житла (учасник програми, забудовник).

8. Де гарантія того, що це надійний механізм?

Використовуються вже перевірені та випробувані механізми.

Міжвідомча комісія вже працює і довела свою ефективність у програмі пільгового молодіжного будівництва, програмі для сільських забудовників «Власний дім».

Задіяні 36 найбільших банків, із найбільше розвиненою мережею місцевих відділень. Відповідно до критеріїв НБУ, це установи із найбільшими активами, стійкі у фінансовому плані.

Затверджений Урядом порядок чітко забезпечує соціальний захист позичальника: перший внесок не більше 25%, сума місячного платежу не повинна перевищувати 40% сукупного сімейного доходу, а сума, що залишається після сплати, не повинна бути меншою за прожитковий мінімум на кожного члена сім’ї. Передбачається можливість «кредитних канікул» для позичальника, що потрапив у скрутне становище. Також застерігаються житлові права та майнові інтереси дітей.

9. Які основні параметри нової іпотеки?

Перший внесок не більше 25% від суми кредиту. Максимальна ставка на момент видачі кредиту – 16% річних. Держава компенсує 13%. Громадянин сплачує тільки 3% річних. Термін кредитування та часткової компенсації — 15 років.

Нормативна площа — 40 кв. метрів на одну людину або на сім'ю з двох осіб, або 58 кв. метрів на сім’ю із трьох і більше людей.

Нормативна вартість 1 кв. метра житла для:

Києва — 7 тис. грн.;
Київської області, обласних центрів, Севастополя і Сімферополя — 5 тис. грн.;
інших населених пунктів — до 4 тис. грн.

10. Хто може отримати здешевлену іпотеку?

Встановлена верхня межа платоспроможності учасника програми — середній максимальний річний дохід сім'ї з трьох осіб 400 тис. грн. (Для деяких регіонів вона різна, відповідно до рівня економічного розвитку. Наприклад для Києва — 760 тис. грн., для Тернопільської області — 355 тис. грн.).

Нижня межа — середній мінімальний річний дохід сім'ї з трьох осіб по Україні 55 тис. грн.

Людина повинна перебувати на обліку, як така, що потребує поліпшення житлових умов.

11. Як діяти, якщо людина втратила право на компенсацію відсотків, або мусить продати житло?

Позичальник може здійснити за погодженням з банком та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачем бюджетних коштів) відчуження житла лише громадянам, які відповідають вимогам, установленим цим Порядком щодо позичальника, та подали заяву про надання часткової компенсації процентів. Тобто, квартиру можна продати лише іншому учаснику програми.

Якщо позичальник достроково розірвав договір із забудовником або житло за договором із забудовником не передано у заставу протягом трьох років з початку виплати часткової компенсації процентів, позичальник зобов'язаний у тримісячний строк повернути всю суму отриманої компенсації за весь період дії договору.

12. Який порядок відносин між потенційним боржником, банком та забудовником у разі, якщо в бюджеті вичерпані цільові кошти на цю програму? Відмова такому клієнту?

Часткова компенсація процентів здійснюється у межах коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті на відповідний рік.

Якщо у відповідному регіоні в бюджеті вичерпались цільові кошти на цю програму, нові договори з позичальниками укладатися в поточному році не будуть.

13. Як буде контролюватися дотримання умов позичальником?

Позичальник повинен щороку декларувати доходи. При зміні параметрів платоспроможності він може втратити право на отримання часткової компенсації відсоткової ставки.

У період отримання часткової компенсації квартира повинна бути основним місцем проживання позичальника. Людина не має право відчужувати або здавати в оренду квартиру протягом усього часу отримання державної компенсації.

Право на часткову компенсацію процентів може бути використано позичальником лише один раз і лише за одним кредитним договором.

З моменту отримання квартири в багатоквартирному житловому будинку, індивідуального житлового будинку у власність право на одержання житла вважається використаним, а громадянин і члени його сім'ї, на яких розраховувалася часткова компенсація процентів, знімаються з обліку громадян, які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових умов.

14. Який порядок відносин між дійсним боржником, банком-кредитором та забудовником у разі, якщо угода підписана, кредит наданий, але в бюджеті чергового року вичерпані цільові кошти на цю програму?

Розподіл бюджетних коштів, передбачених для часткової компенсації процентів серед регіонів здійснюється за поданнями місцевих органів виконавчої влади відповідно до потреб. Потреба в коштах у відповідному регіоні визначається на підставі взятих зобов’язань за укладеними договорами. Всі інші умови визначаються законодавством та договорами.

15. Оскільки у відповідному договорі беруть участь три-чотири сторони (клієнт, банк, забудовник та розпорядник цільових коштів), які права та обов’язки кожної сторони?

Між учасниками програми укладаються три договори.

Перший: між громадянином та банком – про надання іпотечного кредиту. Кандидат повинен подати визначені банком документи. Банк розглядає можливість видачі кредиту та ухвалює рішення.

Другий: тристоронній договір між громадянином, банком та місцевим органом влади про часткову компенсацію відсоткової ставки, яким урегульовується питання щодо умов, порядку, терміну та розмірів такої компенсації.

Третій договір про придбання житла укладається між забудовником та громадянином.

Права та обов’язки визначаються у договорах, які укладаються відповідно до вимог законодавства.

16. У ініціативі передбачена компенсація відсоткової ставки за користування кредитом. Чи враховуються інші витрати клієнта, які складають сукупну вартість кредиту?

Компенсації підлягають лише фактично сплачені проценти за користування кредитом.

17. У чому полягає головна мета цієї ініціативи?

Головна мета – економічне зростання країни та підвищення добробуту людей. Власний дім. Щаслива родина. Багата країна.

http://joomlarulit.com/shabloni-joomla.html